Regulamin

   
 

Właścicielem sklepu internetowego Presiana jest firma Presiana Paweł Rąba z siedzibą przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 13/12, 43-300 Bielsko Biała.

 

Dokonując zakupów w sklepie Presiana domniemywa się, że składając zamówienie użytkownik zapoznał się regulaminem i zaakceptował jego treść.

 

Zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 7 dni w tygodniu, przez cały rok. Właściciel serwisu zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia ograniczeń w działaniu sklepu. Aby po złożeniu zamówienia móc śledzić postęp jego realizacji konieczne jest utworzenie konta klienta. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie wszystkich koniecznych pól oraz potwierdzenie zamówienia stosownym przyciskiem.

Składający zamówienie zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówieniowego lub w przypadku rejestracji - rejestracyjnego.

Klient sklepu internetowego po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu www potwierdzającą złożone zamówienie. Jednocześnie właściciel serwisu

Presiana zastrzega sobie prawo telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia.Właściciel sklepu Presiana w każdym wypadku zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku uzasadniającym wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.

 

Dostawa

Uwaga!, Czas realizacji zamówienia to 14 dni dla rolet Mini, Dzień/Noc, rolet w kasetach, Plis oraz 30 dni dla rolet Rzymskich i Żaluzji.

Pod uwagę brane są tylko i wyłącznie dni robocze!

Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00 przechodzą na dzień następny.

Zamówienia złożone w weekendy i święta przechodzą na pierszy dzień roboczy.

Zamówienie zostanie wysłane za pomocą Poczty Polskiej lub firmy Kurierskiej.

 

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia. Opłata za przesyłkę towaru do klienta doliczana jest do wartości zamówienia.

 

Właściciel sklepu Presiana może w ramach obowiązującej promocji zawiesić pobieranie opłaty za przesyłkę do klienta.

Płatność za dokonane zakupy może nastąpić przelewem bankowym na wskazane konto firmy Presiana Paweł Rąba

 

Ceny

Produkty oferowane przez sklep internetowy Presiana są produktami nowymi. Ceny końcowe produktu są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Właściciel sklepu internetowego Presiana zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie obowiązuje wobec zamówień przyjętych do realizacji.

 

Zwroty

Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może zrezygnować z zakupionego towaru w sklepie Presiana bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki. Zwrócony towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie, metki i kartę gwarancyjną (jeżeli została dołączona). Konieczne jest również zwrócenie rachunku na jego zakup. Należy dołączyć także oświadczenie o zwrocie towaru wraz z podaniem nr konta bankowego, na który zostaną przesłane pieniądze za zwrócony towar. Towar należy odesłać na koszt nadawcy, sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. Produkty wykonane na indywidualne zamówienie czyli te w których konieczne było np. zaznaczenie opcji wyboru materiału, strony sterowania czy też koloru osprzętu nie podlegają zwrotowi zgodnie z art.10 Ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów, który mówi:

„Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:

1. świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta

4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.”

 

Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyczerpania towaru) sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

 

Gwarancja

Wszystkie towary sprzedawane w naszym sklepie objęte są roczną gwarancją producenta. W razie wykrycia wady, prosimy o wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego w strefie Klienta. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub powstałe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalne zużycie. Towar reklamowany musi być czysty. Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Dane osobowe

Rejestrując się w sklepie internetowym Presiana Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zamówień. Brak zgody uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Presiana sklep online. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest firma Presiana Paweł Rąba z siedzibą przy ulicy Zygmunta Krasińskiego 13/12, 43-300 Bielsko Biała. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, możliwość ich poprawiania oraz usuwania.

 

Dodatkowe zabiezpieczenia w postaci szyfrowania SSL.

Każdy formularz na stronie, gdzie Użytkownik podaje swoje dane osobowe posiada system szyfrowania wprowadzanych danych SSL. Oznacza, to , że podczas wypełniania formularza, nikt nie może podejrzeć, kopiować ani modyfikować danych Użytkownika.

OpenCart Presiana - Rolety Żaluzje Plisy Sklep Internetowy © 2018